De winners fan de gedichtenwedstryd Woudagemaal binne bekend.

Het Woudagemaal mag ruim € 40.000 besteden om aanpassingen te realiseren die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen.

Wetterskip Fryslân en it Woudagemaal skriuwe in gedichten wedstryd út omdat wy fiere dat it Woudagemaal al 100 hier soarget foar drûge fuotten yn ús moaie...

De nije foarstelling FLOED is de kroan op it 100-jierrich bestean fan it Ir. D.F. Woudagemaal op 'e Lemmer. Stichting de Noorder Smederij bringt de foarstelling...

Wetterskip Fryslân brengt het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer op 23, 24 en 25 maart 2021 onder stoom om het bedienende personeel in de praktijk op te leiden.