Over ons

 

Het Ir. D.F. Woudagemaal, eigendom van Wetterskip Fryslân, is het grootste, nog functionerende stoomgemaal ter wereld.

 

Tijdens de winters van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw stonden grote delen van Fryslân onder water. Om deze wateroverlast tegen te gaan besloot men in 1913 een stoomgemaal bij Lemmer te bouwen. Het gemaal is vernoemd naar Ir. Dirk Frederik Wouda, hij diende destijds als hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat en was verantwoordelijk voor de stijl en de uitvoering van het gebouw. Tot op de dag van vandaag speelt het Woudagemaal een cruciale rol binnen de Friese waterhuishouding!

 

Sinds 1998 mag het Woudagemaal zich rekenen tot één van de twaalf UNESCO Werelderfgoederen in Nederland. Dit heeft het stoompompstation niet alleen te danken aan haar belangrijke bijdrage binnen de Friese waterhuishouding, maar ook aan de bijzondere architectuur en de unieke toepassing van de stoomkracht door Nederlandse waterstaatkundigen.