Waterhuishouding

 

Het Woudagemaal werd in 1920 gebouwd en is tot op de dag van vandaag nog altijd een ware toevoeging voor de Friese waterhuishouding. Voordat het stoomgemaal in werking trad werd het overtollige Friese boezemwater eeuwenlang met windmolens en sluizen naar de Zuiderzee en Waddenzee afgevoerd. Door het dalen van veengrond werd dit in de loop van de 19e eeuw steeds problematischer, en daarom was de bouw van het stoomgemaal bij Lemmer een grote sprong voorwaarts op het gebied van waterbeheersing in onze waterrijke provincie.

 

Nog altijd wordt het Woudagemaal ingezet om tijdens de hevige weersomstandigheden overtollig water weg te pompen. Zo voorkomt het Woudagemaal dat het Friese land onder water komt te liggen.

 

Komst moderne gemalen

Waar het Woudagemaal in zijn beginjaren de belangrijkste rol speelde in het afvoeren van water, is deze belangrijke taak in 1967 overgenomen door het elektrische Hooglandgemaal bij Stavoren. Dit heeft er, samen met de afsluiting van de Lauwerszee, voor gezorgd dat het Woudagemaal aanzienlijk minder vaak hoeft te pompen. Hoewel het gemaal dus enkel bij extreem hoog water in werking komt speelt het monument in zulke gevallen nog steeds een belangrijke rol. De stoommachines kunnen dan per dag 6 miljoen m3 wegpompen, wat gelijk staat aan de halve inhoud van het Sneekermeer. Ook naar huidige maatstaven is dat een flinke capaciteit!

 

Kracht en waterbeheersing

De kracht en de waterbeheersing van het Woudagemaal wordt gezien als hoogtepunt van de Nederlandse waterbouwkunde. Maak zelf kennis met de werking van het oude  stoomgemaal, de rijke historie en het waterbeheer tijdens een bezoek aan het Woudagemaal. Zowel voor uzelf als voor de kinderen is er genoeg te beleven.