Klimaatatlas

 

Wetterskip Fryslân is dagelijks bezig met het werk om Fryslân klimaat bestendig te maken. De klimaatatlas biedt inzicht in de effecten van klimaatverandering: waar bij droogte of extreme regenval problemen ontstaan. 

Ben je nieuwsgierig hoe de situatie specifiek in jouw omgeving is? Kijk dan hier en je ziet of er teveel of te weinig water is en wat het waterschap daar aan doet.

 

Klimaatdialoog

Als Friese overheden willen we met belanghebbenden in gesprek hoe we in Fryslân willen omgaan met de gevolgen van extreme weersomstandigheden de komende jaren. Gemeenten nemen voor deze zogenaamde ‘klimaatdialogen’ het initiatief binnen het bebouwd gebied, Wetterskip Fryslân in het landelijk gebied. De Friese klimaatatlas is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

 

Friese klimaatstresstest

In 2020 moet iedere gemeente in Nederland de risicogebieden in kaart gebracht hebben en hierop beleid hebben gemaakt. Onder het FBWK2 (Fries bestuursakkoord voor de waterketen) is door de samenwerkende Friese overheden in 2016 al opdracht gegeven om de klimaatstresstest voor heel Fryslân uit te voeren. Zo’n klimaatstresstest brengt allerlei risicogebieden in kaart: waar komt wateroverlast voor? Hoe hoog staat het water tijdens een overstroming? Wat gebeurt er bij langdurige droogte? Waar wordt het extreem heet in bebouwd gebied?  

 

Alle kaarten uit de klimaatstresstest zijn nu voor iedereen toegankelijk met de Friese klimaatatlas