UNESCO Commissie Nederland te gast in Woudagemaal

De Nederlandse UnNESCO Commissie was op maandag 19 september jl in UNESCO Werelderfgoed het Woudagemaal. Een delegatie van zo’n 20 personen vergaderde in de fraaie Panoramazaal met uitzicht over het IJsselmeer en de baai van Lemmer.

 

Vooraf was er een ontvangst door onze dijkgraaf ,Luzette Kroon en tijdens de lunch kwam Commissaris der Koning in Fryslân, de heer Arno Brok langs. En natuurlijk was er een rondleiding door een van de vrijwilligers van het Woudagemaal. Ter afsluiting vond een ontmoeting plaats met een kleine Friese delegatie waaronder de directies van het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en de Koloniën van Weldadigheid en de wethouder van Cultuur van de Fryske Marren. Ook was de directeur van Leeuwarden City of Literature aanwezig.


Fryslân is een rijke provincie waar het gaat om erfgoed en uitingen van de geheel eigen unieke ( waterrijke) identiteit. In haar dankwoord benadrukte mevrouw Kathleen Ferrier, als voorzitter van de Nederlandse UNESCO Commissie het belang van het werk van alle aanwezigen. Met het uitdragen van het UNESCO gedachtegoed vervullen we een voorbeeldrol. In deze tijd is ons werk belangrijker dan ooit. Al lijkt het soms of we tegen de stroom in zwemmen houd vol, was de boodschap. Want oorlogen ontstaan in de hoofden van mensen. Met het uitdragen van respect, gebaseerd op het delen van cultuur middels onderwijs en wetenschap, dragen we hoe dan ook een steentje bij aan begrip en veiligheid. Als er respect is voor elkaars culturen ontstaat ook basis waar mensen zich trots, thuis en veilig kunnen voelen.

 

UNESCO is de afkorting van: United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organisation