Symbolische overdracht

Tijdens de draaidagen in februari 2022 werd de symbolische overdracht gedaan van onder andere de picknickbanken aan Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân. De banken, routeaanpassingen, groepsmodule en dergelijke is met dank aan een bijdrage van het Kickstart cultuurfonds aangeschaft door de Stichting Vrienden van het Woudagemaal en werd in aanwezigheid van de company members en jubilerende vrienden overgedragen aan de dijkgraaf.

 

De jubilerende vrienden ontvingen diezelfde middag het vriendenspeldje als dank voor de financiële steun die zij het UNESCO Werelderfgoed al 5 jaar geven.