Organisatie

Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verantwoordelijkheden zoals die zijn verbonden aan de status van Unesco Werelderfgoed. Cultuur, waterbeheer en techniek gaan hierbij hand in hand. Zowel het Woudagemaal als ons bezoekerscentrum zijn open voor een breed publiek.

 

VRIJWILLIGERS

Circa 120 vrijwilligers staan klaar om gasten van het Woudagemaal een mooie, interessante en leerzame ochtend, middag of avond te bezorgen.

 

BEZOEKERSCENTRUM

Het bezoekerscentrum van het Woudagemaal bevindt zich naast het gemaal, vlak achter de primaire waterkeringsdijk aan het IJsselmeer. Toeristen uit binnen- en buitenland, maar ook leerlingen van scholen en studenten worden er gastvrij ontvangen. Vanuit het bezoekerscentrum vinden de tours met gids naar het Woudagemaal zelf plaats.

 

In de eigentijdse expositie met 3D film, worden op een begrijpelijke wijze de basisprincipes van waterbeheer en werktuigbouwkunde uitgelegd, zoals die zijn toegepast in het stoomgemaal. Dit alles in het licht van een cultuur die werd en wordt bepaald door water. Via een loopbrug komen bezoekers, onder leiding van een gids, op de dijk en vervolgens in het gemaal.

 

MEERTALIG

Dankzij de gratis te downloaden “Woudagemaal 360” app zijn de rondleidingen beschikbaar in liefst 11 talen. Desgewenst kunnen iPads worden geleend en is de audiotour ook als print beschikbaar. (Beschikbare talen: Fries, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools, Russisch, Chinees, Japans en Nederlands).

 

ROLSTOEL EN ROLLATOR VRIENDELIJK

Zowel het gemaal als het bezoekerscentrum zijn aangepast aan mensen met een handicap en rolstoelvriendelijk. In het bezoekerscentrum is er een invalidentoilet te vinden.

 

KOFFIE EN THEE SCHENKERIJ IN PANORAMAZAAL

In het bezoekerscentrum vormt de Panoramazaal met uitzicht op het IJsselmeer en de baai van Lemmer het kloppende hart.

 

Onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade met iets lekker is het dubbel en dwars genieten van het prachtige uitzicht. Uniek is het gegeven dat vanuit deze zaal in feite het complete waterbeheer verhaal rondom aanwezig is met het water in het IJsselmeer, de primaire waterkering en het lager dan het water gelegen polderlandschap.

 

ANBI STATUS

De stichting Vrienden van het Ir. D.F. Woudagemaal is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting wordt hiermee door het Ministerie van Financiën vrijgesteld van successierecht en schenkingsrecht. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

 

DRONE

Uit veiligheidsoverwegingen is het vliegen met drones boven het Woudagemaal verboden. Voor professionals met de juiste papieren kunnen er uitzonderingen worden gemaakt. Hiervoor dient men per e-mail contact op te nemen met de Stichting Vrienden van het Ir. D.F. Woudagemaal via info@woudagemaal.nl.

 

PRIVACYWET

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Het Ir. D.F. Woudagemaal streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

 

ONZE BESTUURSLEDEN

  • J. Rijnhart, voorzitter
  • H. Hofstra, penningmeester 
  • W. Zuidema-Haans, secretaris

 

FOTOGRAFIE

Daniel Hartog Photography

ThomasVaer, Tom Coehoorn

Sonja Hijlkema

Piet Douma