Beleef de kracht van stoom en water

Per 16 april start in het Friese merengebied en in het Drents Friese Wold een pilot met een OV-dagkaart voor toeristen. Deze zogenaamde FryslânCard is een...

Verslag van de jaarlijkse company memberdag van de Stichting Ir. D.F. Woudagemaal: Binnen het thema “Watervluchtelingen” en als ondertitel “Gevolgen van de...

Het Ir. D.F. Woudagemaal is deze week genomineerd als Beste Uitje van 2017.
Van 18 februari tot 31 maart kan er gestemd worden via www.beste-uitje.nl.  
Stemmers...

IJs en weder dienende brengt het Friese waterschap Wetterskip Fryslân het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer eind februari onder stoom. Deze draaidagen, die gepland...

Woensdag 11 januari heeft Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de virtuele tour Woudagemaal 360° in gebruik genomen. Dit deed ze samen...