Word Vriend van het Woudagemaal

Een van Frieslands bijzonderste en grootste attracties is Het Woudagemaal in Lemmer, het grootste nog werkende stoomgemaal in de wereld. Tot op de dag van vandaag beschermt het Friesland tegen extreme waterstanden. Een bezoek in het gemaal is telkens weer een magistrale beleving van stoom, architectuur en water. Sinds 1998 staat het gemaal op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.


Particulier

Als Vriend of Vriend-Ambassadeur van het Woudagemaal kunt u het Woudagemaal het gehele jaar door bezoeken. U wordt uitgenodigd voor evenementen en bijzondere activiteiten. Daarnaast wordt u als eerste op de hoogte gebracht van nieuws en draaidagen. Met uw geld brengt de stichting nog meer mensen in contact met het bijzondere Woudagemaal. Zo is er een meertalige audiotour app ontwikkeld, zijn er speurtochten voor Duitse en Engelse kinderen gemaakt en is een lespakket met waterprojecten voor het MBO ontwikkeld.

 

Bedrijven

Het Woudagemaal heeft een internationale kring van Company Members. Dit zijn bedrijven en organisaties die het gemaal een warm hart toedragen en hun betrokkenheid actief willen tonen. Wij vertellen u graag meer over de optie om Zakelijk Vriend of Company Member te worden. 

ANBI status

De stichting Ir. D.F. Woudagemaal is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting wordt hiermee door het Ministerie van Financien vrijgesteld van successierecht en schenkingsrecht. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

 

 

Een vriend van het Woudagemaal draagt jaarlijks € 30,00 bij.

Vriend-ambassadeurs van het Ir. D.F. Woudagemaal dragen jaarlijks € 50,- bij. 

Bedrijven en organisaties die vriend zijn van het Woudagemaal dragen jaarlijks minimaal
€ 500,- bij (excl. btw).

Het Woudagemaal heeft een internationale kring van Company Members.