ANBI-Status Ir. D. F. Woudagemaal

De Stichting Vrienden van het Ir. D.F. Woudagemaal is een ANBI-stichting en daar zijn we trots op.

 

De stichting Vrienden van het Ir. D.F. Woudagemaal beoogt voorwaarden te scheppen om een breed publiek in de gelegenheid te brengen op culturele verantwoorde wijze kennis te maken met het stoomgemaal en haar rol en taken binnen het waterbeheer. Dit in overeenstemming met de voorwaarden die de UNESCO stelt aan het gemaal dat de status van werelderfgoed monument heeft.

 

En relatief klein team van professionals ontvangen salaris. Dit team bestaat uit vier FTE. Voor het rondleiden en ontvangen van gasten staat een team van ruim 100 enthousiaste vrijwilligers klaar. De bestuursfuncties van de Stichting zijn onbezoldigd.

 

Bestuur:

  • J. Rijnhart, voorzitter
  • H. Hofstra, penningmeester 
  • W. Zuidema-Haans, secretaris

 

Het unieke Ir. D.F. Woudagemaal is op voordracht van Wetterskip Fryslân aangewezen als UNESCO Werelderfgoed. Het predicaat brengt de verplichting met zich mee dat het gemaal voor publiek opengesteld moet worden. Met deze doelstelling voor ogen is de Stichting Vrienden van het Ir. D.F. Woudagemaal in 2001 opgericht. In 2011 heeft de Stichting, met financiële steun van Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân, een bezoekerscentrum gerealiseerd. Het bezoekerscentrum voorziet in de behoefte aan een goede ontvangstfaciliteit voor de bezoekers en biedt onderdak aan tal van daarmee samenhangende activiteiten. Gaandeweg is een uitgebreid netwerk ontstaan, bestaande uit vrijwilligers, company members, sponsoren en donateurs. Dit uitgebreide netwerk maakt het mogelijk om het bezoekerscentrum te exploiteren en de doelstellingen te realiseren.

 

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het groeien naar een professionele organisatie. Het Woudagemaal heeft een vaste positie verworven in de toeristische sector. Er zijn veel relaties gelegd waarmee in veel verschillende initiatieven geparticipeerd kan worden. Met een gemiddelde van 38.000 bezoekers is de oorspronkelijke doelstelling van 25.000 ruim overtroffen.

 

Onze gegevens:

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Vrienden van het ir. D.F. Woudagemaal
Statutaire zetel: Gemeente Leeuwarden
Kamer van Koophandel: 01091387
RSIN: 810482435
Fiscaalnummer: 810482435
SBI-code: 9103 – Monumentenzorg
Bezoekadres: Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden

 

Klik hier voor de jaarrekening 2019 

Klik hier voor de jaarekening 2020

Klik hier voor het beleidsplan 2019-2023