Zeer gewaardeerde vrienden van het Woudagemaal

Met trots brengen wij u hierbij de eerste Nieuwsbrief van 2019. We kijken terug op een prachtig 2018. Het jaar waarin we 20 jaar op de Werelderfgoedlijst stonden. Velen van u hebben in dat kader bij een bezoek onze ‘Op Stoom’ ansichtkaart ontvangen. Nu staan we voor een mooi overgangsjaar op naar het 100-jarig bestaan van het Woudagemaal in oktober 2020.

 

Hierbij wil ik ook graag onze Vrienden en Vriend-ambassadeurs bedanken voor hun jaarlijkse bijdrage. Dankzij deze financiële steun kunnen wij het gemaal blijvend bij jong en oud onder de aandacht brengen. Dat is fijn, want wij zijn ons terdege bewust van het feit dat het Woudagemaal en het toepassen van stoom zoals wij dat al bijna 100 jaar doen, door u wordt gewaardeerd. Ons Woudagemaal is en blijft het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Met recht en trots een zeer gewaardeerd Unesco Werelderfgoed.

 

Maar…. de wereld om ons heen en de maatschappelijke context veranderen. We ondervinden dat inmiddels zelf niet alleen vanwege aandacht in diverse media maar ook voelen we aan den lijven dat het weer extremer wordt. ‘Planetproof’, ‘klimaat adaptatie’, ‘klimaat mitigatie’, ‘clusterbuien’, ‘langdurige droogte’,  het zijn begrippen en feiten waar we gewoonweg mee te maken hebben of krijgen.  Daar zullen wij in ons bezoekerscentrum zeker aandacht  aan besteden. Wij houden u op de hoogte. 

 

Als Vriend of als Vriend-Ambassadeur ontvangt u voorafgaand aan de dagen dat wij onder stoom gaan van ons een persoonlijke uitnodiging voor onze speciale vrienden ontvangsten en rondleidingen. Net als vorig jaar zullen wij al onze vrienden die hun 5-jarig donateur jubileum vieren rond 5 december 2019 uitnodigen en onderscheiden met een bescheiden maar zeer gemeende waardering in de vorm van een verzilverd draagspeldje.

Ik kijk er bijzonder naar uit om u te mogen begroeten tijdens onze draaidagen, op een gewone dag of tijdens een bijzonder moment.

 

Ben u nog geen “Vriend”(donateur) of “Vriend Ambassadeur” en wilt u dat wel graag worden. Kijk dan snel op https://www.woudagemaal.nl/word-donateur en meld u aan ! Al vanaf € 30,00 per jaar geniet u van alle voordelen die dit met zich meebrengt!

 

Ik hoop u spoedig te ontmoeten,

 

Welkom in Unesco Werelderfgoed Woudagemaal

 

Warme groet,

 

Hilda Boesjes-Beljon

Directeur St. Ir. D.F. Woudagemaal