Beleef de kracht van stoom en water

Verslag Company memberbijeenkomst 2017

Draaiend gemaal en Watervluchtelingen

 

Woensdag 1 maart 2017 - door Hilda Boesjes- Beljon

 

Zo’n 40 belangstellenden woonden op woensdag 1 maart 2017 de jaarlijkse company memberdag van de Stichting Ir. D.F. Woudagemaal bij. Het was een bijeenkomst met een extra dimensie want de ontvangst was in het gemaal onder stoom. Jan Zeinstra, voorzitter van de Stichting Ir. D.F. Woudagemaal sprak hier een kort welkomstwoord terwijl aanwezigen genoten van de draaiende machines.

De Stichting Ir. D.F. Woudagemaal heeft nog nadrukkelijker het thema ‘Waterbewustwording’ geadopteerd. In overleg en in samenwerkingen met Wetterskip Fryslân zal educatie een extra swing krijgen. Een van de eerste gezamenlijke projecten in dit kader is de ontwikkeling van de Virtual Reality Tour geweest die op 11 januari van dit jaar werd gepresenteerd aan de Minister van Onderwijs Jet Bussemaker.

 

 

Waterbewustwording was uiteindelijk ook de rode draad door de presentaties die plaatsvonden in de Cinema van het bezoekerscentrum. “Watervluchtelingen” met als ondertitel “Gevolgen van de klimaatveranderingen in de laagste delta ter wereld” werd op verhelderende wijze van een globaal bijna abstract issue tot bewustwording dicht bij huis getransformeerd.

 

Annemieke Nijhof , CEO van Tauw Group BV opende met de mogelijke consequenties van klimaatveranderingen wereldwijd. Op pakkende wijze kwam het vage begrip van klimaatverandering tot leven. Zij citeerde hierbij Jean Paul Sartre: “ Op het moment dat wij weten en bewust zijn, zijn we verantwoordelijk voor onze acties en onze inactiviteit”.

 

Foto: Mevr. Annemieke Nijhof , CEO Tauw Group BV tijdens haar presentatie over de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen wereldwijd.

Foto: Mevr. Annemieke Nijhof , CEO Tauw Group BV tijdens haar presentatie over de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen wereldwijd.

 

Hierop bracht Sieben Poel, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland de problematiek nog wat dichter bij huis met zijn presentatie “Pompen of verzuipen”, waarbij hij ervaringen deelde rond incidenten en de crisisrol van Rijkswaterstaat.

 

Foto: Sieben Poel, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland “Bewustwording door rampen groot of klein”.

Foto: Sieben Poel, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland “Bewustwording door rampen groot of klein”.

 

Johan Boesjes bracht, met de beschrijving van een drietal indrukwekkende reddingsoperaties van Van Heck pompen, in beeld waar de mannen voor staan. Aan de orde kwamen acties aan de Elbe in Duitsland, Somerset in Engeland en bij Grave en Nederhasselt in Nederland.

 

Foto: Johan Boesjes Van Heck pompen in actie.

Foto: Johan Boesjes Van Heck pompen in actie.

 

Tot slot presenteerde dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân hoe actief wordt ingezet op de bewustwording van de verstrekkende gevolgen van klimaatverandering. Via de Klimaatparaplu met daaronder migratie van adaptatie wil het Wetterskip bijdragen aan het beperken van klimaatverandering door uiteindelijk in 2030 klimaatneutraal te zijn. Maar ook zal er moeten worden geanticipeerd op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering met als beoogd resultaat een klimaatbestendig Fryslân in 2020-2050. In dit kader ging hij o.a. in op het veelvuldiger te verwachten fenomeen van ‘hoosbuien’ en noemde hij het elf fonteinenproject in het kader van culturele hoofdstad. “Die fonteinen hadden met het oog op de toekomst beter ‘waterpleinen’ kunnen zijn”, aldus de dijkgraaf.

Na afloop van de presentaties werd er gezamenlijk nagepraat genietend van een ‘machinistenbuffet’. Tijdens het buffet lagen in de Panoramazaal VR brillen en Ipads klaar om de nieuwe Virtual Realitytour Woudagemaal 360 te ervaren.