Partners

 

Het Woudagemaal werkt samen met onder andere Wetsus en Natuur- en Milieueducatie Groen Doen op het gebied van watereducatie.

Wetsus

Tijdens een bezoek aan het Woudagemaal komen leerlingen veel te weten over de werking van het stoomgemaal met stoomketels, stoommachines en pompen. Ook wordt aandacht besteed aan het waterbeheer in Friesland.

Het Woudagemaal en bezoekerscentrum vormen een zeer geschikte locatie voor schoolreisjes en educatieve excursies. Het interactieve bezoekerscentrum laat iedereen met een spectaculaire 3D film de kracht van stoom en water intensief beleven. Om het bezoek optimaal voor te bereiden en af te ronden zijn voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs een introductie- en een verwerkingsles ontwikkeld.

 

Kijk voor meer informatie op Basisonderwijs - Wetsus

Natuur- en Milieueducatie Groen Doen

Natuur- en Milieueducatie Groen Doen brengt aanbod in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslan op het gebied van natuur- en milieueducatie bij elkaar en biedt dat aan voor een abonnementsprijs per leerling aan basisscholen in die gemeenten. Ca. 75% van de scholen is lid. Incidenteel is er ook aanbod voor andere doelgroepen (VO, BSO, peuterspeelzalen e.d.).

 

Het abonnement bestaat uit een:

Gevarieerd aanbod van activiteiten (bv. spelprogramma’s met Staatsbosbeheer of met ons, bezoek aan de boer, bezoek aan de kinderboerderij, bezoek aan Woudagemaal e.d.
Een aanbod van projecten op het gebied van duurzaamheid
Gebruik van gevarieerd aanbod van leskisten, opgezette dieren, e.d. De leskisten kunnen bij een bibliotheek naar keuze opgehaald worden (ze worden vervoerd door de bibliotheekexpeditie)
 

Kijk voor meer informatie op www.groendoen.net