Lesprogramma Droge Voeten

Het doel van dit lesprogramma is om het waterbewustzijn onder kinderen te vergroten. Dit gaan we doen aan de hand van uitleg over klimaatverandering, de taken van Wetterskip Fryslân (waterbeheer) en de rol van het grootste stoomgemaal ter wereld in het waterbeheer van Friesland (uitleg techniek)

 

Het bezoek duurt 2 tot maximaal 2,5 uur en bestaat uit: Welkom en introductie, film, bezoek aan bezoekerscentrum, codekraker en rondleiding door het gemaal. Na aankomst bij het Woudagemaal starten we met de introductie bestaande uit een aantal vragen waarbij het waterbewustzijn van de kinderen wordt geprikkeld. Na de introductie en het bekijken van het eerste deel van onze film gaan we met z’n allen naar het bezoekerscentrum. Hier ontdekken de leerlingen door middel van het beantwoorden van vragen één en ander over het Woudagemaal, waterbeheer, klimaatverandering en de rol van het gemaal. Indien de vragen juist zijn beantwoord ontvangen de leerlingen een cijfercode om de sleutel van het gemaal te bemachtigen Tijdens de rondleiding krijgen de leerlingen uitleg over de techniek die gebruikt wordt bij het Woudagemaal om water naar het IJsselmeer te pompen. Als afsluiting bekijken we gezamenlijk het tweede deel van de film.

 

Dit programma bieden wij aan voor basisschoolleerlingen uit groep 7 (eventueel in combinatie met groep 6) & groep 8.

 

Er is een ochtendprogramma van 09.00 - 11.00/11.30 uur en een middagprogramma van 11.30 - 13.30/14.00 uur.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@woudagemaal.nl of via 0514 - 56 1814