Woudagemaal onder stoom om waterstand Friese boezem te verlagen

Wetterskip Fryslân zet dinsdag 1 oktober het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking om overtollig water af te voeren van de Friese boezem (het stelsel van meren en vaarten in Fryslân). De afgelopen dagen is er veel regen gevallen. Ook de komende dagen wordt veel neerslag verwacht. Door de harde wind zijn er beperkte mogelijkheden om water te spuien naar de Waddenzee. Daarom zet het waterschap de extra pompcapaciteit van het Woudagemaal in.

 

De afgelopen week is er ongeveer 70 millimeter neerslag gevallen in Fryslân. Normaal valt een dergelijke hoeveelheid verspreid over een maand. Ook voor de komende dagen wordt nog veel neerslag verwacht. Vanwege de droge zomer, neemt de nog droge grond de regen voor een deel op. Maar omdat de bovenste bodemlaag bij een dergelijke grote hoeveelheid neerslag in korte tijd verzadigt, voeren de poldergemalen overtollig water af naar de boezem. Hierdoor stijgt de waterstand op de Friese boezem en is extra afvoer nodig.

 

Spuien en pompen

Wetterskip Fryslân regelt de waterstand in de Friese boezem door bij veel neerslag water via spuisluizen te lozen naar het Lauwersmeer en de Waddenzee. Daarnaast pompt het waterschap water met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) naar het IJsselmeer en met gemaal De Heining (bij Marrum) naar de Waddenzee.

Het waterschap zet het Woudagemaal nog af en toe in om het Hooglandgemaal te ondersteunen. Bij hoge waterstanden op de zee kan het waterschap beperkt spuien en is extra pompcapaciteit nodig. Het Woudagemaal pompt overtollig water naar het IJsselmeer.

 

Woudagemaal onder stoom

De voorbereidingen in het Woudagemaal in Lemmer zijn ondertussen gestart. De machinisten stoken de stoomketels op totdat er voldoende druk is opgebouwd om het gemaal te laten draaien. Dit zal naar verwachting dinsdag eind van de middag zijn. Het draaiende Woudagemaal, aan de Gemaalweg 1a in Lemmer, is woensdag 2 tot en met vrijdag 4 oktober van 10.00 tot 17.00 uur open voor publiek. Kijk voor actuele informatie over bezoektijden op: www.woudagemaal.nl

 

De geplande trainingsdraaidagen met speciale kinderrondleidingen op 15, 16 en 17 oktober gaan ook gewoon door!