Woudagemaal nu ook virtueel te bezoeken

Ontdek de verborgen techniek en beleef het Woudagemaal onder stoom

 

Woensdag 11 januari heeft Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de virtuele tour Woudagemaal 360° in gebruik genomen. Dit deed ze samen met leerlingen van de Maritieme Academie Harlingen, ROC De Friese Poort en het Zuyderzee Lyceum. De virtuele tour, waarin waterbeheer, techniek en cultuur centraal staan, geeft een unieke kijk op het Woudagemaal. Ook draagt het bij aan de educatiedoelstellingen van Wetterskip Fryslân en UNESCO.

 

De ontwikkeling van de tour is mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Stichting Ir. D.F. Woudagemaal en Wetterskip Fryslân.

‘De klimaatverandering onderstreept steeds meer de noodzaak van goed waterbeheer. Deze virtuele tour is een prachtig aanvulling op ons

educatieprogramma om jongeren op een eigentijdse manier te interesseren voor

techniek en watermanagement. Want ook in de toekomst hebben we bij het

waterschap grote behoefte aan deskundige medewerkers‘, aldus dijkgraaf Paul

van Erkelens van Wetterskip Fryslân.

 

 

Woudagemaal 360°

Woudagemaal 360 geeft bezoekers een unieke kijk op het Woudagemaal. Ze

kunnen rondkijken met smartphone of -tablet en beleven het magistrale

stoomgemaal met virtual reality. Ze zien de prachtig onderhouden techniek in

werking, zoals het aansteken van de stoomketels, het op stoom zetten en het

draaien van de stoommachines. Door speciale animaties wordt het onzichtbare

zichtbaar: de binnenkant en werking van een stoomketel, de zuigers in een

werkende stoommachine. Maar ook hoe bij regenval het waterpeil in de Friese

boezem stijgt en daarmee de noodzaak van het inzetten van het

Woudagemaal. Abstract wordt concreet, en daardoor begrijpelijk. Het

waterschap zet de tour ook in voor het opleiden van nieuwe medewerkers voor

het Woudagemaal.

 

Werelderfgoed UNESCO

Het stoomgemaal uit 1920 is eigendom van Wetterskip Fryslân. Bij een hoge

waterstand zorgt het Woudagemaal nog steeds voor droge voeten in Fryslân. In

1998 is het uitstekend onderhouden monument op de Werelderfgoedlijst van

UNESCO geplaatst. Een bezoek aan het gemaal begint in het naastgelegen

bezoekerscentrum, waar belangstellenden een kijkje kunnen nemen in de wereld

van stoom, kracht en beweging.