De Klimaatatlas

Wetterskip Fryslân is dagelijks bezig met het werk om Fryslân klimaat bestendig te maken. De klimaatatlas biedt inzicht in de effecten van klimaatverandering: waar bij droogte of extreme regenval problemen ontstaan. 

Ben je nieuwsgierig hoe de situatie specifiek in jouw omgeving is? Kijk dan hier en je ziet of er teveel of te weinig water is en wat het waterschap daar aan doet.

 

Bekijk de klimaatatlas

 

Op maandag 26 november 2018 is tijdens het Friese klimaatevent ‘Oer de Grinzen’ de Friese klimaatatlas officieel gelanceerd. De atlas biedt inzicht in de effecten van klimaatverandering: waar bij droogte of extreme regenval problemen ontstaan. De atlas, een gezamenlijk product van Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en alle Friese gemeenten, is online voor iedereen beschikbaar: www.frieseklimaatatlas.nl (externe website).

 

Klimaatdialoog

Als Friese overheden willen we met belanghebbenden in gesprek hoe we in Fryslân willen omgaan met de gevolgen van extreme weersomstandigheden de komende jaren. Gemeenten nemen voor deze zogenaamde ‘klimaatdialogen’ het initiatief binnen het bebouwd gebied, Wetterskip Fryslân in het landelijk gebied. De Friese klimaatatlas is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

 

Concrete afspraken in 2019

Onze dijkgraaf Paul van Erkelens: 'De Friese klimaatatlas is een product waar we als samenwerkende Friese overheden trots op mogen zijn! Maar nu begint het pas écht. Via de klimaatdialogen willen we in 2019 tot concrete afspraken komen. Waar gaan we wel en niet mee aan de slag? Waar wegen de investeringen op tegen vermeden schadekosten? En: wie betaalt dat? Aan de andere kant moeten we ook het verhaal vertellen dat schade echt niet overal te voorkomen is en dat we dat maar moeten accepteren. Het gaat hier tenslotte om extreme situaties.'

 

Klimaatevent Oer de Grinzen

Tijdens het klimaatevent ‘Oer de Grinzen’ in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden stond de vraag centraal hoe we samen kunnen werken aan een klimaatrobuust Fryslân. In een plenaire sessie werden bezoekers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en op de Friese Klimaatparade presenteerden ruim 30 actuele klimaatprojecten en organisaties zich. 

Volksfilosoof Bas Haring opende het programma als keynote speaker, KRO/NCRV-presentatrice Sofie van den Enk was dagvoorzitter. Het programma vol informatie, discussie en actuele voorbeeldprojecten gaf bezoekers gereedschap in handen om aan de slag te kunnen met de Friese klimaatopgave.

 

Friese klimaatstresstest

In 2020 moet iedere gemeente in Nederland de risicogebieden in kaart gebracht hebben en hierop beleid hebben gemaakt. Onder het FBWK2 (Fries bestuursakkoord voor de waterketen) is door de samenwerkende Friese overheden in 2016 al opdracht gegeven om de klimaatstresstest voor heel Fryslân uit te voeren. Zo’n klimaatstresstest brengt allerlei risicogebieden in kaart: waar komt wateroverlast voor? Hoe hoog staat het water tijdens een overstroming? Wat gebeurt er bij langdurige droogte? Waar wordt het extreem heet in bebouwd gebied?  

 

Alle kaarten uit de klimaatstresstest zijn nu voor iedereen toegankelijk met de Friese klimaatatlas