Bezoek het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld

Waterhuishouding

VAN WIND NAAR STOOM

Al sinds 1920 levert het Woudagemaal een belangrijke bijdrage om te voorkomen dat het Friese land bij hevige regenval overstroomt. Het overtollige Friese boezemwater werd voor de komst van het stoomgemaal eeuwenlang afgevoerd met windmolens en door het openen van de sluizen naar de Zuiderzee en de Waddenzee.

In de loop van de 19e eeuw werd het afvoeren van het water steeds problematischer door het dalen van de veengrond. De bouw van het stoomgemaal bij Lemmer was een grote sprong voorwaarts voor de waterbeheersing in de waterrijke provincie.

 

KOMST MODERNE GEMALEN

Begin jaren zestig van de vorige eeuw is de waterhuishouding in Fryslân verder verbeterd. Met de bouw van het elektrisch Hooglandgemaal bij Stavoren en de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 hoeft het Woudagemaal aanzienlijk minder vaak te pompen. Toch speelt het monumentale stoomgemaal bij bijzondere situaties nog steeds een cruciale rol.

 

GROOTSTE NOG WERKENDE STOOMGEMAAL TER WERELD!

Dankzij de goede staat wordt bij een extreem hoog peil van het boezemwater het gemaal ingezet. In enkele dagen wordt dan een geweldige hoeveelheid overtollig water uit de Friese boezem naar het IJsselmeer gepompt.


In het voorjaar van 2002 draaide het Woudagemaal bijvoorbeeld tien dagen aaneen. Het gemaal kan 6 miljoen m³ water per dag wegpompen, dat is in twee dagen de hele inhoud van het Sneekermeer. Dit is zelfs naar huidige maatstaven gerekend een flinke capaciteit. Het gemaal is eigendom van Wetterskip Fryslân.

 

 

 

KRACHT EN WATERBEHEERSING

Het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld wordt gezien als een hoogtepunt van de Nederlandse waterbouwkunde. Wilt u meer weten over de kracht van stoom en water? Enthousiaste vrijwilligers vertellen u tijdens een rondleiding door het Woudagemaal alles over (stoom)techniek en het verhaal van 4 eeuwen innovatie, de Nederlandse strijd tegen het water.

 

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op tijdens openingsuren.

 

Neem een virtuele kijk in het Ir. D.F. Woudagemaal!

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.