Wetterskip Fryslân

 

In 1533 ontstonden de eerste Friese waterschappen. Er zijn er in totaal ongeveer 1500 geweest. Zij zorgden voor ‘droege fuotten’, afvoer van overtollig water uit Fryslân en vanaf 1993 ook voor waterzuivering. In 1960 telde de provincie nog ongeveer 1200 waterschappen, maar sinds 2004 is er nog maar één waterschap over: Wetterskip Fryslân.

 

Droge voeten

Friesland ligt voor een flink deel onder zeeniveau. Stevige dijken zorgen ervoor dat de inwoners droge voeten houden. Wetterskip Fryslân beheert 200 kilometer dijken langs IJsselmeer en Waddenzee en op de Waddeneilanden. Met 3.400 kilometer aan polderdijken zorgt het waterschap dat het water in Friesland binnen de sloten en vaarten blijft.

Op peil

Het waterschap zorgt voor een goede verdeling van het water: niet teveel en niet te weinig. Dat er voldoende water is voor natuur, landbouw of veeteelt, waterrecreatie en huis en tuin. Met sluizen, gemalen en stuwen regelt het waterschap het waterpeil in sloten, vaarten en kanalen. Ze zorgen voor extra water tijdens droogte en voeren water af in natte periodes.

 

Schoon

In 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties maakt Wetterskip Fryslân afvalwater schoon. Het gezuiverde water gaat terug de natuur in. Ook houdt het waterschap de waterkwaliteit goed in de gaten. Door de aanleg van oevers met een geleidelijke overgang van water naar land krijgen planten en dieren alle ruimte. Deze oevers zorgen voor helder water en een rijk en gevarieerd leven in en om de sloot.

 

Veilig leefgebied

Om iedereen in zo’n gebied veilig te kunnen laten wonen, werken en recreëren is een hele opgave. Gelukkig krijgt Wetterskip Fryslân hulp van 2 IJsselmeergemalen, 3 zeegemalen, 3 spuisluizen, ongeveer 1.000 poldergemalen, bijna 11.000 stuwen en inlaten en 40.000 kilometer aan sloten en vaarten om die klus te klaren. Het Ir. D.F. Woudagemaal is één van de twee IJsselmeergemalen.