Wetterskip Fryslân

 

Tot op de dag van vandaag heeft het Woudagemaal nog steeds een belangrijke functie. Het Woudagemaal is namelijk in eigendom van Wetterskip Fryslân. Zo wordt het oude stoomgemaal nog altijd ingezet tijdens extreme weersomstandigheden. Op deze manier wordt het overtollig water naar het IJsselmeer gepompt.

 

Daarnaast wordt het gemaal tweemaal per jaar in werking gebracht om het bedienende personeel in de praktijk op te leiden.

 

Wetterskip en educatie

Wil je meer weten over water en waterbeheer kijk dan ook eens op de website van Wetterskip Fryslân. Hier staan allerlei websites die gaan over het werk van waterschappen. Als je contact met Wetterskip opneemt kunnen zij je ook folders of ander materiaal toesturen.

 

Ook voor rondleidingen bij rioolzuiveringen en vishevel Roptazijl kun je contact opnemen met het waterschap.