Water op het schoolplein

Actueel en praktijkgericht lesmateriaal

Water op het schoolplein is een actueel lespakket voor leraren van de onderbouw van middelbare scholen, die het thema ‘water’ in hun les willen verwerken. Met name de les Aardrijkskunde is hiervoor geschikt, maar ook andere leraren zijn welkom om deze site te bezoeken.

Het is een prachtige manier om leerlingen bewust te maken van water, en de overstromingsrisico’s. Ze leren ook letterlijk ‘zich zelf te redden’ want ze leren wat ze moeten doen in geval van overstroming.

 

Voorkomen is beter dan genezen!

Leerlingen gaan in hun eigen omgeving kijken naar de overstromingsrisico’s. Dit levert een mooie praktijkopdracht op, om de directe omgeving door andere ogen te bekijken. Iedereen kan iets doen om mee te helpen het risico van overstromingen te verkleinen.

 

Doel

Middelbare scholieren betrekken bij het thema Water. Bewustzijn verhogen wat de risico’s van te veel water zijn, en op de hoogte zijn van de instanties die er aan werken om dit te voorkomen. Uiteindelijk stimuleert het jongeren wellicht om hier in de toekomst ook te willen werken.

Bekijk het project ''Water op het schoolplein''.