Lesmateriaal voor bovenbouw V.O.

Ons lesmateriaal voor de bovenbouw is erg gericht op aansluiting op het curriculum. Hierbij zijn de belangrijkste domeinen ‘A – Vaardigheden’, ‘C – Aarde’ en ‘E – Leefomgeving’. Vaardigheden die in deze lesserie aan bod komen zijn onder andere kaartlezen, het herkennen van landschappelijke verschijnselen en kenmerken, het veranderende zeeniveau en de taken van het waterschap ‘Wetterskip Fryslân’.

 

De totale lesbrief  sluit aan op het vak aardrijkskunde en neemt zo’n 1 tot 2 lesuren in beslag, maar dit is eenvoudig uit te breiden naar meerdere lesuren door de leerlingen de informatie te laten verwerken in een verslag of presentatie. Ook kan er natuurlijk als aanvulling op de lesbrief een bezoek worden gebracht aan het Woudagemaal!

 

Vaardigheden lesbrief

De lesbrief beslaat onder meer de volgende begrippen en vaardigheden:

- Kaartlezen
- Natuurlijke processen
- Landschappelijk verschijnselen en kenmerken
- Fysisch- en sociaalgeografische aspecten
- Waterbeheer, wateroverlast, waterhuishouding
- Verhang, zeeniveau, NAP
- Taken van het waterschap, gemalen, sluizen, rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en persleidingen 

 

Downloads en handige links

 

Docentenhandleiding
Kaarten

 

Werkbladen bovenbouw

werkblad 1: antwoorden
werkblad 1: het gebied Wetterskip Fryslan

werkblad 2: antwoorden
werkblad 2: scenario's

werkblad 3: antwoorden

werkblad 3: het waterschap, maatregelen