Projecten middelbaar beroepsonderwijs

Bij het Woudagemaal is het mogelijk om te werken aan verschillende projecten die leerlingen verscheidene werkgebieden in de praktijk laat ervaren. De verschillende projecten die het Woudagemaal aanbied zijn project “schoon water”, project “stoom en water”, project “leven onder water” en “achter de dijken is het veilig”. Alle projecten die het Woudagemaal aanbied voor Middelbaar Beroepsonderwijs kunnen toegepast worden op verschillende domeinen zoals procestechniek, operationele techniek, watertechniek en milieubeheer. Maar ook sectoren als engineering, watermanagement, landbouw, veeteelt, tuinbouw, groene ruimte, loonwerk, laboratoriumtechniek, procestechniek en mechatronica zijn toepasbaar op onze projecten. Wanneer leerlingen een project hebben afgerond worden deze gepresenteerd aan onder meer iemand van het waterschap. Na een succesvolle afronding ontvangen leerlingen een certificaat van het Waterschap.

 

Projecten voor middelbaar beroepsonderwijs

Er zijn 4 verschillende projecten die het Woudagemaal aanbied. Project “schoon water” is gericht op studenten die zich specialiseren in watermanagement, laboratoriumtechniek, procestechniek, engineering, mechatronica, elektronica, landbouw, veeteelt, tuinbouw, groene ruimte en andere verwante opleidingen. Tijdens dit project zullen de studenten meer leren over waterzuivering door het uitvoeren van een aantal onderzoeken en experimenten.

 

Het project “stoom en water” leert studenten over stoom machines kan aandrijven en de ontwikkelingen op dit gebied. Dit project is bedoeld voor MBO leerlingen in het vakgebied middenkader engineering, procestechniek, operationele techniek en andere verwante opleidingen.

 

Als derde project biedt het Woudagemaal “leven onder water”, wat zich richt op het ontdekken van het belang van dijken en hoe deze zo veilig mogelijk gemaakt worden. De studenten denken samen met het waterschap mee over toekomstige maatregelen op het gebied van waterveiligheid. Dit project is geschikt voor studenten die zich specialiseren in watermanagement, landbouw, veeteelt, tuinbouw, groene ruimte, loonwerk en andere verwante opleidingen. 

 

Als laatste project is er “achter de dijken is het veilig” welke geschikt is voor studenten die zich richten op middenkader engineering, procestechniek, watertechniek, milieubeheer en andere verwante opleidingen. Studenten leren hier meer over waarom dijkbewaking en waterbeheer noodzakelijk is en hoe waterniveaus worden gemeten bij schoon en vervuild water.

 

Bronnen en achtergrond

Alle projecten worden aangeboden door het Woudagemaal in samenwerking met Wetterskip Fryslân en Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water.

 

Deze projecten zijn ontwikkeld door Wetterskip Fryslân, Stichting Ir. D.F. Woudagemaal en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water. Daardoor is een unieke lesinhoud ontstaan die de taken van het Wetterskip en de leerdoelen van diverse opleidingen in het MBO combineert. De vier projecten gaan over de thema's water, waterbeheer en (water)techniek. De onderwerpen zijn: