Themaroute in het kader van Waterbewustwording

De Water Verbindt-tour verstrekt informatie over het belang van waterbeheer in een laaggelegen Delta zoals Nederland/Friesland dat is. Maar ook over de relatie tussen de Afsluitdijk en het Woudagemaal en het belang van de beschikbaarheid van zoet water.

 

Doelgroep
Scholieren 10-16 jaar; volwassen en jonge mensen met interesse voor waterbeheer

 

Doel
Waterbewustzijn realiseren en jonge mensen inspireren om actief mee te denken en mogelijk een opleiding te kiezen in het vakgebied water

 

Leerdoelen
De tour past bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, bij het onderdeel Ruimte en Natuur & Techniek, kerndoelen 42, 43 en 48

 

Voorbereiding
Ideaal bij schoolbezoeken is als leerlingen in de klas enigszins zijn voorbereid op hun bezoek aan het bezoekerscentrum bijvoorbeeld door vooraf een van de lespakketten (zie downloads) te behandelen. Dit wordt van harte aanbevolen.

 

Downloads

Achtergrond informatie

De Water Verbindt-route

Tijdlijn

Infographic

 

Neem voor meer informatie contact met ons op. Nieuwsgierig? Bekijk alvast onderstaande video!

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.