Lesmateriaal voor onderbouw V.O.

Dit lesmateriaal bestaat uit een introductiedeel, een opdrachtendeel en een afsluitend deel over waterbeheer, Wetterskip Fryslân en het Woudagemaal.

 

De verschillende onderdelen zijn flexibel in te zetten. Het introductie- en opdrachtendeel vindt plaats voor het bezoek aan het Woudagemaal en het afsluitende deel na het bezoek.

In het schema ziet u de inhoud van de drie delen. U kunt er ook voor kiezen de introductie en het opdrachtendeel samen te voegen, of delen van de opdrachten te
verschuiven naar de afsluiting.

 

Schema onderbouw V.O.


Download het lesmateriaal:

 

Docentenhandleiding V.O. onderbouw

Presentatie Waterbeheer in Friesland

 

Werkblad 1: Water in het nieuws
Werkblad 2: De geschiedenis van het Woudagemaal

Werkblad 3: Start het gemaal
Werkblad 4: Wetterskip Fryslan

 

 

In het leerlingengedeelte vindt u:


beeldbank opdracht 2
beeldbank opdracht 4
PowerPointsjabloon dat de leerlingen kunnen gebruiken voor hun presentatie

 


Kijk ook eens naar het educatieve project Kijk op de Dijk

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.