Lesmateriaal voor bovenbouw V.O.

De lesbrief sluit aan op het vak aardrijkskunde.

 

Aansluiting op curriculum


• Belangrijkste domeinen zijn A - Vaardigheden, C - Aarde en E - Leefomgeving.
• De lesbrief beslaat onder meer de volgende begrippen en vaardigheden:
- Kaartlezen
- Natuurlijke processen
- Landschappelijk verschijnselen en kenmerken
- Fysisch- en sociaalgeografische aspecten
- Waterbeheer, wateroverlast, waterhuishouding
- Verhang, zeeniveau, NAP
- Taken van het waterschap, gemalen, sluizen, rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en persleidingen


Benodigde tijd


• De gehele lesbrief neemt 1 tot 2 lesuren in beslag.
• Door de uitkomsten te laten verwerken in een verslag, of presentatie kan het materiaal eenvoudig uitgebreid worden naar meerdere lesuren. Zie ook ‘Aanvullende suggesties’.
• Ter ondersteuning en aanvulling op de lesbrief kan een bezoek aan het Woudagemaal gebracht worden, wat uiteraard ook de nodige tijd in beslag neemt.

 

Download hier de lesmaterialen:

 

Docentenhandleiding
Kaarten


werkblad 1: antwoorden
werkblad 1: het gebied Wetterskip Fryslan

werkblad 2: antwoorden
werkblad 2: scenario's

werkblad 3: antwoorden

werkblad 3: het waterschap, maatregelen

 

 

Voor leerlingen is er informatie beschikbaar voor het profiel- en sectorwerkstuk.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.