Lesmateriaal voor basisonderwijs

Omdat er ongelooflijk veel te leren valt over het Woudagemaal bieden wij lesmateriaal aan voor onder andere het basisonderwijs. Dit lesmateriaal bestaat uit een introductieles en een verwerkingsles over het waterbeheer, de taken van het waterschap en het Woudagemaal. De verwerkingsles kan worden gemaakt na het bezoeken van het Woudagemaal.

 
Introductieles

In de introductie komen het waterbeheer en de taken van Wetterskip Fryslân (het waterschap) aan de orde. Hierin worden begrippen als ‘polder’, ‘boezemwater’ en ‘grondwaterstand’ geïntroduceerd en toegelicht. Het doel van deze introductieles is dat leerlingen de informatie die ze opdoen tijdens het bezoek aan het Woudagemaal beter weten te plaatsen, en op deze manier beter weten onthouden. Dit zal ze helpen bij het maken van de verwerkingsles.Excursie

Na de introductieles is het natuurlijk tijd om dit UNESCO Werelderfgoed in levende lijve te ontmoeten. Tijdens het bezoek aan het Woudagemaal komen de leerlingen veel te weten over de werking en geschiedenis van het stoomgemaal met stoomketels, stoommachines en pompen. Ook wordt er aandacht besteed aan het Wetterskip Fryslân.

 

Tijdens de excursie zal ook een bezoek worden gebracht aan de filmzaal van het bezoekerscentrum. Hier zullen de leerlingen ervaren hoe het is wanneer het Woudagemaal wordt opgestart en draait: een ware belevenis! De kinderen doen tijdens hun bezoek ook een speurtocht door het Woudagemaal. Ze beantwoorden allerlei bijzondere vragen over de werking en geschiedenis van het gemaal. Kinderen die de speurtocht succesvol afronden ontvangen een diploma van hoofdmachinist Jelle Terpstra.


Verwerkingsles

Na het bezoek aan het Woudagemaal is het tijd voor de verdieping. Alle kennis die opgedaan is tijdens de introductieles en de excursie wordt opnieuw behandeld, en doordat de informatie opnieuw langs komt blijft het de leerlingen bij. De les bestaat uit een evaluatie, een digitale quiz en een creatieve verwerking van het bezoek.

 

Downloads

Hieronder kunt u direct de verschillende onderdelen van het lesmateriaal downloaden, zodat u gelijk aan de slag kunt met uw leerlingen!

Docentenhandleiding

Presentatie Water in Friesland deel 1

Presentatie Water in Friesland deel 2
Werkbladen

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.