Woudagemaal onder stoom. Bezoek welkom vanaf 15 januari

15-1-2023 10:00

Wetterskip Fryslân zet zaterdag 14 januari het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking om water af te voeren van de Friese boezem (het stelsel van meren, kanalen en vaarten in Fryslân). De afgelopen week is veel regen gevallen en heeft het hard gewaaid. Ook de komende dagen wordt veel regen en harde wind verwacht. Omdat de spuimogelijkheden naar de Waddenzee beperkt zijn, zetten we de extra pompcapaciteit van het Woudagemaal in.  

  

De afgelopen week is er rond de 25 millimeter neerslag gevallen in Fryslân. Ook de komende dagen wordt veel regen verwacht. Omdat de bodem door veel neerslag in korte tijd verzadigt raakt, voeren de poldergemalen overtollig water af naar de boezem. Hierdoor stijgt de waterstand op de Friese boezem en is extra afvoer nodig. Het Hooglandgemaal en Woudagemaal kunnen gezamenlijk ongeveer 14 miljoen m3 water per etmaal afvoeren. Daarnaast draait ook gemaal de Heining bij Marrum op volle toeren. 

  

Waterstanden 

Het gemiddelde streefpeil van de Friese boezem is -52 cm. N.A.P. Begin deze week was de waterstand gemiddeld -58 cm. N.A.P. Vanwege de weersverwachting had Wetterskip Fryslân de waterstand preventief verlaagd. Inmiddels is dit weer gestegen naar een gemiddelde waterstand van -50 cm. N.A.P. Lokaal, vooral in het noordoosten, kunnen hogere waterstanden voorkomen. Dit is een gevolg van opstuwing door harde westenwind en beperkte spuimogelijkheden in het Noorden. Meer informatie over de actuele waterstanden staat op de website van Wetterskip Fryslân

  

Bezoek het Woudagemaal onder stoom 

Publiek dat het draaiende Woudagemaal wil bezoeken is vanaf zondag 15 januari 10.00 uur welkom. Het gemaal is, zolang het in werking is, iedere dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Reserveren van tickets kan via deze link.

 

Het Woudagemaal is vanwege de voorbereidingen voor het opstarten zaterdag 14 januari gesloten voor publiek.