Bekijk onze agenda | Ir. D. F. Woudagemaal

Bezoek het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld

Docentenmiddag

14-5-2019 15:00 tot 17:00

Tijdens deze middag presenteren wij met trots onze Droge voeten tour. Daarnaast besteden wij aandacht aan ons lesmateriaal voor Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs en geven wij u een indruk van de schoolreis- en excursiemogelijkheden. Alles passend in diverse kerndoelen, zodat een middagje Woudagemaal meer is dan alleen een leuk dagje weg.

 

Droge voeten tour

Wij wonen in een delta, daar moet het water worden beheerd om te kunnen (over)leven. Dat wij droge voeten hebben; dat wij dankzij de afsluitdijk wonen aan het grootste zoetwaterbekken van Nederland; dat de Friese boezemwateren geregeld worden doorgespoeld; dat de schuiven in de inlaat van de Teroelsterkolk ten behoeve van zoet water in onze provincie geregeld wijd open staan! Maar ook dat onze regio in 1953 werd gespaard voor een watersnoodramp. Dat is belangrijk om te weten. Graag delen wij deze verhalen want droge voeten zijn niet vanzelfsprekend.

 

Tijdens de droge voeten tour maken leerlingen van zowel Basis als Voorgezet onderwijs spelenderwijs kennis met wateroverlast doormiddel van onze watertafel en zolderspel, maar ook met de kracht van water en stoom.

 

Gratis educatiemateriaal

Met ons algemene educatieve materiaal verdiepen uw leerlingen zich in verantwoord waterbeheer en de werking en historie van het Woudagemaal. Een introductieles bereidt de leerlingen voor op een bezoek aan het gemaal. In de verwerkingsles blikken de leerlingen met een quiz en creatieve opdracht terug op het bezoek. Met het uitgebreide spreekbeurtpakket kunnen leerlingen ook individueel aan de slag. U kunt het educatiemateriaal gratis downloaden als PDF via www.woudagemaal.nl/educatie


Programma dinsdag 14 mei

15:00    Inloop en ontvangst in het bezoekerscentrum Woudagemaal

15:15    Presentatie lesmaterialen en mogelijkheden Woudagemaal door Hilda Boesjes-Beljon

                (directeur st. Ir. D.F. Woudagemaal)

15:30    Bekijken filmzaal, expositieruimte en bezoekerscentrum

15:45    Kennismaken Watertafel en zolderspel

16:15    Rondleiding gemaal

17:00     Afsluiting

 

Leerkrachten kunnen zich tot en met 9 mei 2019 aanmelden voor deze dag door een mail te sturen naar info@woudagemaal.nl ovv docentendag 2019

 

We hopen u welkom te mogen heten op 14 mei.